Šance pro malé obce

Autor: KV <admin(at)server.cz>, Téma: Aktuality z netu, Zdroj: www.agrovenkov.cz, Vydáno dne: 29. 03. 2007

(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) Datum: 22. 3. 2007, zdroj: Zpravodaj MZe 1/2007, rubrika: Zpravodaj MZe Vedle strukturálních fondů Evropské unie, bude mít Česká republika možnost využít také zdroje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). V programovém období 2007--2013 se očekávají z tohoto fondu prostředky ve výši cca 2,8 mld. €. To je při současném kurzu více než 77 mld. Kč.

Hlavním cílem při rozvoji venkovského prostoru ČR je zlepšování životního prostředí, péče o přírodu a krajinu, snižování negativních vlivů intenzivního zemědělství. Přitom by se měly vytvořit podmínky pro schopnost českých zemědělců konkurovat v základních potravinářských komoditách, uplatnit se na zahraničních trzích, zvýšit hrubý hospodářský produkt na obyvatele venkova a jejich příjmy. Měly by se rozšiřovat různé ekonomické aktivity na venkově, vznik nových pracovních míst a posílit sounáležitost lidí žijících na vesnici.

Celý článek naleznete zde

zdroj: www.agrovenkov.cz