Zjednodušení společné zemědělské politiky: Komise navrhuje zlepšení systému podmíněnosti

Autor: KV <admin(at)server.cz>, Téma: Aktuality z netu, Zdroj: www.agrovenkov.cz, Vydáno dne: 10. 04. 2007

Evropská komise dnes navrhla soubor opatření ke zlepšení a zjednodušení systému podmíněnosti, který je hlavní složkou reformy společné zemědělské politiky z roku 2003. Cílem změn je mimo jiné zlepšení informací, zavedení určité míry povolené odchylky v méně závažných případech neplnění, harmonizace kontrolních měr a zavedení předběžného oznámení pro některé kontroly v zemědělských podnicích.

Tento návrh neoslabuje pojem systému podmíněnosti, ale zohledňuje nabyté zkušenosti, aby systém lépe fungoval ku prospěchu zemědělců i správních orgánů. Jedná se o poslední etapu úsilí, které Komise vyvíjí ke zlepšení společné zemědělské politiky. Systém podmíněnosti zemědělcům ukládá povinnost dodržovat stanovené normy, aby se vyhnuli snížení plateb ze strany Evropské unie. Tyto normy zahrnují ochranu životního prostředí, lidského zdraví, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Systém podmíněnosti si klade za cíl jednak udržitelnější zemědělství a jednak společnou hospodářskou politiku slučitelnější s očekáváním spotřebitelů a daňových poplatníků.

Celý článek naleznete zde

zdroj: www.agrovenkov.cz