Zpráva o realizaci akce č 11 a 12

Autor: KV <admin(at)server.cz>, Téma: Projetkt, Vydáno dne: 08. 12. 2008

Počítačová gramotnost – zvýšení konkurenceschopnosti

Dne 4.11.2008. a 6.11.. 2008 byla realizována vzdělávací akce v rámci projektu č: 2008 – 07/002/13100/231/001327, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost na tema

Zemědělci se na vzdělávací akci seznámili s možnostmi získávání informací pomocí internetu, především na portálu „Farmář“, dále hlavních webových stránkách – Mze, SZIF, Infovenkov, Agroporadenství, KEZ…. Sami si mohli vyzkoušet zjišťování potřebných informací na internetu dle podmínek vlastní farmy .

Každému účastníkovi byly poskytnuty výukové materiály v elektronické i písemné podobě. Zároveň každý obdržel „Osvědčení“ o absolvování vzdělávací akce.

Celkem se každé akce zúčastnilo 19 a 18 zemědělců.

Podklady k semináři:

Zelená nafta - ke stažení

prezentace Nitrátová směrnice - ke stažení

ELPIS a EPH snadno a rychle - ke stažení