Regionální centrum PRO-BIO Šumava

Informační web pro ekologické zemědělce     www.pro-bio.stachy.cz

Aktuality z netu

Aktuality ze světa zemědělství 17.3. 2004

Dočtete se:

 • Veterináři loni v Česku nezaznamenali ani jeden případ vztekliny

 • "Podnikoví" veterináři vyvolali ostré spory

 • Není třeba se lámat do otevřených dveří

 • EU poskytla dalších 1,48 mld. Kč na zlepšení ŽP v ČR

 • Větrné elektrárny nejsou levné

 • Na trhy EU míří spolu s novými zeměmi i jejich národní speciality

 • Vlastníci lesů mají šanci získat peníze

 • Vývozní licence pomohly stabilizovat ceny na Plodinové burze Brno

 • Maďarský ministr zemědělství odmítá, že by odvětví bylo v krizi

 • Česko nestíhá přeložit zákony EU

 • Ceny vybraných komodit na PBB za období od 2.3. do 16.3.2004 (172 KB)

 • Komisař M.Barnier slíbil zjednodušení pravidel čerpání eurofondů

 • Souhrn událostí předchozího dne 16. 3. 2004

 • Zemědělství nováčků se liší

 • Pozor na právní ochranu

 • Chybí souhlas Bruselu [HRDP]

 • Intervenční fond chce řepku na bionaftu

 • Plán ekologické produkce na léta 2004 – 2006 ve Španělsku

 • Řízení samosběracího vozu pomocí Palmu
 • Pufrování kyselých půd hnojem skotu
 • Brána k informacím o EU je už i v češtině

  Veterináři loni v Česku nezaznamenali ani jeden případ vztekliny

  OLOMOUC (ČTK) - Veterináři loni v České republice nezaznamenali u zvířat ani jeden případ vztekliny. Úspěch v boji s touto obávanou nemocí přisuzují odborníci několik let trvající plošné vakcinaci lišek, díky které se podařilo zabránit rozšíření vztekliny ve volné přírodě.

  článek zde Zdroj: Ekolist


  "Podnikoví" veterináři vyvolali ostré spory

  PRAHA - Poslanecký návrh novely veterinárního zákona, který počítá se zavedením podnikových veterinářů a odmítá povinné členství v Komoře veterinárních lékařů, vyvolal prudký odpor. Komora varuje, že je ohrožena nezávislost veterinářů.

  článek zde Zdroj: Mojenoviny


  Není třeba se lámat do otevřených dveří

  reakce ministra zemědělství ČR Jaroslava Palase na zprávy v tisku dne 16. března 2004.

  článek zde Zdroj: MZe


  EU poskytla dalších 1,48 mld. Kč na zlepšení ŽP v ČR

  Evropská unie vyčlenila 47,3 milionu EUR (1,48 miliardy Kč) v programu ISPA pro zlepšení životního prostředí v ČR. Tyto prostředky budou využity na rekonstrukci městské spalovny odpadu v Brně, která je jednou ze tří existujících městských spaloven v ČR. 16. 3. 2004 - ÚZPI

  článek zde Zdroj: Agris


  Větrné elektrárny nejsou levné

  Debaty o tom, zda postavit v Krušných horách větrné elektrárny či nikoliv, stále sílí. Čtrnáct až osmnáct tisíc vrtulí by muselo pokrýt české hory, aby mohla být odstavena jedna tepelná elektrárna. "Takové jsou údaje předložené českými a německými odpůrci větrných elektráren," uvádí předseda občanského sdružení Krušnohorský koprník Jindřich Pech. Podle německého koncernu EON bude provoz uvedených zařízení u našich sousedů nutno ročně dotovat částkou 2,2 miliard eur. 16. 3. 2004 - Deník Lučan

  článek zde Zdroj: Agris


  Na trhy EU míří spolu s novými zeměmi i jejich národní speciality

  Rozšíření Evropské unie s sebou přináší i šanci pro výrobce místních národních nápojů a potravin v jednotlivých přistupujících zemích, aby se jejich výrobky staly exportním šlágrem. Na trhy zemí EU se po rozšíření dostanou kořeněné ovčí sýry, ušlechtilá vína, včetně českých, ale i české pivo. Zavedení přísných norem EU však pro některé výrobky bude znamenat i jejich zánik. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila německá agentura DPA. Tradičním českým nápojem je pivo. Kromě Plzeňského Prazdroje patří mezi známé značky také Budvar a Staropramen, které jsou již dlouhou dobu k dostání i v Německu, poznamenala DPA. 16. 3. 2004 - ČTK

  článek zde Zdroj: Agris


  Vlastníci lesů mají šanci získat peníze

  V České republice již deset let funguje program podpory vlastníkům lesů. Ti mohou každoročně žádat o finanční příspěvek na hospodaření v lesích. Dříve vyřizovaly tuto agendu orgány Ministerstva zemědělství ČR, v posledních letech se žadetelé obracejí na příslušný krajský úřad. V případě okresu Semily se tedy jedná o Krajský úřad Libereckého kraje. "Vlastníci lesních pozemků ležících na území našeho kraje podávají své žádosti na kraský úřad, kde jsou odborem životního prostředí a zemědělství zaregistrovány," řekl Radim Zika, člen rady kraje, který má na starosti resort zemědělství. 16. 3. 2004 - Deník Pojizeří

  článek zde Zdroj: Agris


  Vývozní licence pomohly stabilizovat ceny na Plodinové burze Brno

  Poměrně stabilizované ceny ohlásila po dnešním obchodovacím dni Plodinová burza Brno (PBB). Jejich úroveň ovlivnily vývozní licence, kterými se ČR snažila předejít možnému nedostatku a přechodně omezila export obilí. Pšenice pro potravináře tak stoupla jen o 1,4 procenta na 4545 korun za tunu. Řekl to generální sekretář burzy Karel Zezula. Po delší době při dnešním obchodování ceny spíše stagnovaly a některé komodity i mírně oslabily. 16. 3. 2004 - Hospodářské noviny

  článek zde Zdroj: Agris


  Maďarský ministr zemědělství odmítá, že by odvětví bylo v krizi

  Za měsíc a půl vstoupí Česko do Evropské unie, to znamená, že od 1. května by měly i pro Čechy začít platit všechny směrnice a nařízení unie. Jenže nemusí. Čeští úředníci nezvládli přeložit všech 85 tisíc stránek evropského práva. "Pokud se to nestihne, může to být problém, protože naši lidé nejsou povinni se řídit nařízeními, která nejsou v jejich jazyce," říká Jana Reinišová z ministerstva zahraničí. S překlady se začalo v roce 1998. Stále však chybí zhruba 25 tisíc stránek. Základní části evropských nařízení sice přeložené jsou, ale chybí řada novel či nejnovějších nařízení. 17. 3. 2004 - Mladá fronta Dnes

  článek zde Zdroj: Agris


  Česko nestíhá přeložit zákony EU

  Za měsíc a půl vstoupí Česko do Evropské unie, to znamená, že od 1. května by měly i pro Čechy začít platit všechny směrnice a nařízení unie. Jenže nemusí. Čeští úředníci nezvládli přeložit všech 85 tisíc stránek evropského práva. "Pokud se to nestihne, může to být problém, protože naši lidé nejsou povinni se řídit nařízeními, která nejsou v jejich jazyce," říká Jana Reinišová z ministerstva zahraničí. S překlady se začalo v roce 1998. Stále však chybí zhruba 25 tisíc stránek. Základní části evropských nařízení sice přeložené jsou, ale chybí řada novel či nejnovějších nařízení. 17. 3. 2004 - Mladá fronta Dnes

  článek zde Zdroj: Agris


  Ceny vybraných komodit na PBB za období od 2.3. do 16.3.2004 (172 KB)

  Vývozní licence mají vliv na cenovou stabilizaci. Dochází jejich vlivem k cenové stagnaci a i k přechodnému poklesu cen obilovin. Za poslední sledované období vzrostla cena potravinářské pšenice o 63,- Kč/t, ale cena pšenice krmné poklesla o 65,- Kč/t a cena kukuřice poklesla o 87,- Kč/t, přes omezenou nabídku. Nabídka hrachu krmného a řepky se již delší dobu nevyskytuje. 17. 3. 2004 - Plodinová burza Brno

  článek zde Zdroj: Agris


  Komisař M.Barnier slíbil zjednodušení pravidel čerpání eurofondů

  Brusel chystá zjednodušení administrativy při čerpání ze strukturálních fondů. Právu to včera sdělil Michel Barnier, komisař pro regionální politiku Evropské unie. Reagoval tak na sílící žádosti českých politiků, kteří se snaží prosadit, aby nové zásady platily již pro rozpočtové období 2007-13. "Zjednodušení je skutečně potřeba. Návrhy k tomu přijaly všechny evropské vlády," řekl Barnier a dodal, že Unie již několik kroků na cestě ke zjednodušení učinila. "Zrušili jsme rozdělování regionů do zón. Chceme také lépe koordinovat kontroly toku financí," vysvětlil. 17. 3. 2004 - Strukturální fondy EU

  článek zde Zdroj: Agris


  Souhrn událostí předchozího dne 16. 3. 2004

  EU poskytla dalších 1,48 mld. Kč na zlepšení ŽP v ČR. Vlastníci lesů mají šanci získat peníze. Pivovary Staropramen loni spadly ze zisku do ztráty 45,3 mil. Kč. Ceny zelí klesají kvůli levným dovozům z Polska.

  článek zde Zdroj: Agris


  Zemědělství nováčků se liší

  Poměrně dosti rozdílný je charakter venkovských oblastí zemí, které se v dohledné době mají stát novými členy Evropské unie. Rozdílné je i zemědělství, které zatím ve většině regionů nových zemí zůstává jedním z hlavních zdrojů obživy venkovského obyvatelstva. Vyplývá ta ze zprávy Budoucnost venkovských oblastí v nových členských zemích ze střední a východní Evropy, kterou v uplynulých dnech zveřejnila na svých internetových stránkách Evropská unie. Na jejím vypracování se podíleli nezávislí experti ze zemí střední a východní Evropy. Cílem zprávy je analýza dnešní situace a výhled do budoucnosti regionů v osmi zemích, které přistupující k Evropské unii letos v květnu (bez Kypru a Malty), a také Bulharska a Rumunska

  článek zde Zdroj: Agroweb


  Pozor na právní ochranu

  Vstup do Evropské unie se dotkne i oblasti právní ochrany odrůd. Ty, které ji na našem území mají, budou se jí těšit i nadále. K nim však přibudou také odrůdy právně chráněné na celém území EU, tedy ty, jimž byla udělena "unijní ochrana". Toho si musí byt vědomi všichni, kteří k nám osivo a sadbu dovážejí s úmyslem je dále množit a uvádět na trh, i pěstitelé používající vlastní osivo.

  článek zde Zdroj: Agroweb


  Chybí souhlas Bruselu

  Konečné bruselské požehnání stále chybí zásadním dokumentům pro operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a pro Horizontální plán rozvoje venkova. Ministerstvu zemědělství však také schází stanoviska českého resortu financí a ministerstva pro místní rozvoj a také Evropské komise k některým zásadním otázkám. Mnoho nových informací o možnostech financování zemědělství a venkova prostřednictvím strukturálních fondů, zejména operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) a Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP), tak bohužel nemohl přinést ani seminář, který na toto téma proběhl uplynulý čtvrtek v Senátu.

  článek zde Zdroj: Agroweb


  Intervenční fond chce řepku na bionaftu

  Státní zemědělský intervenční fond může chybějící řepku pro podporu výroby bionafty nakoupit na volném trhu. "Umožní mu to novela nařízení, kterou schválila vláda," uvedl Jindřich Marek z tiskového odboru kabinetu. Fond má za úkol zajistit každoročně 230 tisíc tun řepky pro podporu výroby bionafty. Protože nízká sklizeň ovlivnila dodávky zemědělců z půdy uvedené do klidu, potřebuje fond část objemu koupit na volném trhu, případně z dovozu, a to za vyšší ceny. "Intervenční fond zatím zajistil něco přes 170 tisíc tun řepky, a potřebuje proto nakoupit ještě přes 50 tisíc tun. Ceny na volném trhu přitom stouply kvůli loňské nízké sklizni. Aby je fond mohl platit, bylo třeba novelizovat vládní nařízení. Úroda řepky se loni meziročně propadla asi o 45 procent," uvedl Hugo Roldán z tiskového oddělení ministerstva zemědělství.

  článek zde Zdroj: ASZ


  Plán ekologické produkce na léta 2004 – 2006 ve Španělsku

  Španělská vláda významně podporuje rozvoj ekologického zemědělství.

  článek zde Zdroj: Agronavigator


  Řízení samosběracího vozu pomocí Palmu

  Přenosné počítače nalézají stále větší uplatnění v řízení zemědělských strojů.

  článek zde Zdroj: Agronavigator


  Pufrování kyselých půd hnojem skotu

  V určitých oblastech Kanady existuje přibližně 0,55 milionů ha kyselých půd (pH<6,0). Výzkum zjistil, že namísto vápence a jiných tradičních materiálů pro vyrovnávání (pufrování) kyselosti půd lze použít čerstvý hnůj skotu. Kanadští odborníci se v tomto článku dělí o zkušenosti získané v těchto pokusech.

  článek zde Zdroj: Agronavigator


  Brána k informacím o EU je už i v češtině

  Informační portál EU EUROPA, který najdete na adrese: http://europa.eu.int je tak nyní k dispozici i v češtině. Na adrese: http://europa.eu.int/pol/env/index_cs.htm pak najdete rozhraní, věnované politice EU v oblasti životního prostředí. ŽP.

  článek zde Zdroj: Agronavigator • [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: KV | Vydáno dne 17. 03. 2004 | 1786 přečtení | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Na začátek stránky  Čtenář

  Jméno:

  Heslo:


  Zaregistrovat
  Zapomenuté heslo

  Vyhledávání dle data

  <<  Srpen  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Nejčtenější články

  Neexistuji vhodna data!

  Program rozvoje venkova: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační či

  Projekt: 09/007/1310b/231/003218

  Aktivity 2010

  PROJEKT: Odborné vzdělávání pro zemědělce 2008

  Projekt: 08/004/13100/231/001588

  Aktivity 2009

  Program rozvoje venkova I.3.1: Odborné vzdělávání pro zemědělce


       Archiv
     ISSN 1801-4216

  Program rozvoje vnkova
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

  logo ESF a vlajka EU
  Tento web je financován Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.


  www.info-sumava.cz vše o Šumavě na jednom místě

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server